O Aniołach

Słuszne jest, ażeby obok człowieka, który jest stworzeniem cielesnym, istniały także inne istoty, będące pośrednikami między człowiekiem i nieskończoną dobrocią Boga.

„Corriere Della Sera”, luty 2010 r.