O Halloween

Halloween obcy jest naszej tradycji, tak bogatej w wartości zasługujące na pielęgnowanie. Kult zmarłych jest częścią naszej historii, chwilą, w której rodzi się nadzieja na życie wieczne. Odwiedzanie grobów, zanoszenie kwiatów i modlitwa za zmarłych pozwalają zrozumieć, że życie człowieka jest czymś więcej niż doczesną egzystencją

„Avvenire”, listopad 2000

„Można powiedzieć, że modlitwa jest w jakiś sposób samą istotą człowieka, który, przeniknięty blaskiem płynącym od Boga, widzi się takim, jakim jest, i wówczas zdolny jest dostrzec wielkość Boga, Jego świętość i miłość, Jego miłosierdzie i całą rzeczywistość w Bożym zamyśle zbawienia, tak jak objawione to zostało w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym”.

Słowo „przymus” wskazuje na pierwsze wypaczenie posługiwania; przymus jest wtedy, gdy kapłan pasie stado Boże nie tyle z potrzeby serca, ale raczej z różnych mechanicznych przyzwyczajeń. Dochodzi do tego niepostrzeżenie, z powodu zmęczenia, braku dobrego pokarmu duchowego, odłączenia od źródeł wody żywej, od Pisma Świętego i Eucharystii.