Dwaj pielgrzymi na ścieżkach sprawiedliwości

13449

Medytacje kardynała Martiniego, koncentrując się wokół osób patriarchy Józefa i Ignacego Loyoli, skłaniają do odnowionego przemyślenia wyznawanej wiary.

Pomagają zastanowić się nad naszym sposobem przeżywania wiary i świadczenia o niej, nad naszym sposobem szukania woli Bożej oraz naszą służbą sprawiedliwości i walką o prawa dla ubogich.

Dla tych czytelników, którzy znają już historię Józefa oraz życie i nauczanie św. Ignacego lektura ta nie będzie bynajmniej bezużyteczna. Zawiera ona bowiem nowe spojrzenia i przemyślenia, które skłaniają do ponownej lektury znanych już stronic Księgi Rodzaju i pism Ignacego z Loyoli.

>>ZDOBĄDŹ WŁASNY EGZEMPLARZ<<

 

 

Ciemność i światło

58442

Pasja według św. Jana zawiera cenne wskazówki pomocne w rozpoznawaniu i pełnieniu woli Bożej. Ukazuje też pewne aspekty postaci Jezusa, których nie dostrzegają inni ewangeliści. Medytacje kard. Martiniego oparte na Janowej relacji Męki Chrystusa są świetnym wprowadzeniem do modlitwy.

Inspirowane Ćwiczeniami Duchowymi św. Ignacego Loyoli, konfrontują czytelnika z bohaterami dramatu Wielkiego Piątku: Piotrem, Judaszem, Marią Magdaleną, Piłatem, arcykapłanami i żołnierzami, a nade wszystko z Jezusem, który do końca nas umiłował.

 

>>ZDOBĄDŹ WŁASNY EGZEMPLARZ<<

Maryja wciąż cierpi

 

66604

 

 

„Od tak dawna już cierpię za was!” – płacze Maryja, która w Orędziu z La Salette pragnie uwrażliwić ludzkie serca na ból zadawany Jej i samemu Bogu.

Za głosem Maryi podąża kardynał Martini zapraszając do rozważań nad tajemnicą cierpienia Boga, Matki i ludzkości. Wskazuje, że głównym źródłem cierpienia jest grzech rozumiany, jako odchodzenie od Boga.

W konsekwencji prowadzi on do osłabienia wiary i zagubienia wartości moralnych. Dlatego Martini zachęca do wsłuchiwania się w Maryjne wezwanie do nawrócenia, aby podjąć drogę ku świętości.

>>ZDOBĄDŹ WŁASNY EGZEMPLARZ<<

Odwaga zawierzenia. Rekolekcje

66948

„Bóg daje nam tyle światła, ile potrzeba, aby uwierzyć, i dopuszcza tyle mroku, ile go potrzeba dla naszej wolności” Kardynał C. M. Martini

Piotr dokonał siedmiu wyborów, które odmieniły jego życie.  Kardynał Martini zaprasza, szczególnie księży i osoby konsekrowane, do refleksji nad przebytą drogą powołania.

Inspiracji dostarcza głównie życie św. Piotra. Jak w zwierciadle można w nim dostrzec własne chwile, w których moc Ducha pomagała podjąć powierzane zadanie.

W życiu jest wiele momentów radości, odwagi i zdecydowania, ale są też momenty smutku, niepewności i niezrozumienia, dlatego potrzeba całkowitego zaufania Bogu. Droga Piotra uczy, że najtrudniejsze chwile mogą stać się decydującymi momentami dojrzewania.

>>ZDOBĄDŹ WŁASNY EGZEMPLARZ<<

Bóg ukryty. Medytacje o Całunie

66830

 

Żadne artystyczne przedstawienie męki Jezusa nie zdołało dotąd wywrzeć tak fascynującego wrażenia, jakie wywiera to ukazane na Całunie Turyńskim. Raniero Cantalamessa OFMCap

„Wystawiony na widok publiczny Całun zgromadził miliony wiernych ze wszystkich części świata, pragnących ujrzeć ikonę ukrzyżowanego Chrystusa” – pisze Carlo Maria Martini.

Ale czym w istocie jest ów olśniewający znak od Boga? Na to pytanie Martini usiłuje odpowiedzieć w tej niewielkiej książce Bóg ukryty. Medytacja o Całunie.

Punktem wyjścia do jego rozważań jest tajemniczy werset z Księgi Izajasza: „Prawdziwie Tyś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Zbawco!” (45,15). Autor odczytuje te słowa w szerszym kontekście. Ważnym również dla nas. Tu i teraz.

>>ZDOBĄDŹ WŁASNY EGZEMPLARZ<<